Privacy Reglement

Symplera,  member of the Cerebel Group, stelt uw bezoek aan onze website www.Symplera.com en/of enige andere door of namens Symplera (of enige aan haar gelieerde vennootschap) geëxploiteerde website (hierna: de ‘website’) op prijs. Dit Privacy Reglement bevat een aantal regels omtrent het gebruik van de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de Website stemt u als bezoeker in met de voorwaarden en bepalingen van dit Privacy Reglement. Indien u deze regels niet wenst te accepteren, dan dient u de Website nadrukkelijk niet te gebruiken.

Indien en voor zover u via de Website persoonsgegevens ter beschikking stelt aan Symplera, dan zal Symplera deze gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken ter uitvoering van het specifieke doel waarvoor u uw gegevens ter beschikking heeft gesteld. ICT stelt uw persoonsgegevens nadrukkelijk niet ter beschikking aan derde partijen en zal bij de verwerking van de persoonsgegevens altijd de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen. Bij Symplera doen wij ons best u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens te geven. U kunt daarom te allen tijde, via de onderstaande communicatiekanalen (zie onder “Contact”), aan ons kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven staan vermeld, alsmede heeft u het recht om Symplera te verzoeken de vastgelegde persoonsgegevens te verwijderen, te verbeteren of aan te vullen.

Symplera doet haar uiterste best om via technische (via onder andere veilige servers en firewalls) en organisatorische beveiligingsmaatregelen ervoor te zorgen dat de overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze server op een veilige manier geschiedt, alsmede dat de persoonsgegevens op een veilige manier beschermd blijven tegen onrechtmatig gebruik.

De Website van Symplera gebruikt speciale internet software (“Cookies en weblogs”) om bepaalde gegevens betreffende het gebruik van de Website te verzamelen (zoals het IP-adres en de datum en tijd waarop de Website wordt bezocht) om de Website zo optimaal mogelijk op de wensen van de bezoekers van de Website af te kunnen stemmen en zodoende de Website te kunnen verbeteren. De gegevens worden na verloop van tijd gewist. U kunt het gebruik van Cookies, die op uw computer actief zijn, via de instellingen van uw internetbrowser uitschakelen.

Het is mogelijk dat Symplera dit Privacy Reglement van tijd tot tijd aanpast, waarbij u echter op de Website altijd via de hyperlink  “Privacy Reglement” de meest recente versie kunt inzien. Indien en voor zover u persoonsgegevens aan Symplera verstrekt, adviseren wij u de inhoud van het Privacy Reglement met enige regelmaat te controleren.

Dit Privacy Reglement is ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling.

Contact:
Als u vragen hebt over het Privacy Reglement, dan kunt u contact opnemen met Symplera per post, e-mail of telefoon middels de contact pagina op de Website (zie onder “Contact”)