Versneld inzicht in uw organisatie

De Symplera Quick Scan biedt organisaties tegen beperkte kosten inzicht in de huidige situatie en het verschil ten opzichte van de geambieerde / gewenste situatie. De Quick Scan is een bruikbaar instrument voor organisaties die zich oriënteren op de gewenste verandering van werkprocessen met gebruik van bijvoorbeeld telematica.

De Quick Scan bestaat uit een intake op locatie door een van de specialisten van Symplera. In dit gesprek wordt de huidige en de geambieerde situatie doorgenomen. In samenwerking stelt Symplera een aantal relevante vragen op, die inzicht verschaffen in de stappen naar het gewenste doel. Deze vragen kunnen door middel van korte interviews of via een online enquête worden beantwoord.

Symplera verzamelt en analyseert de resultaten en presenteert het volgende:

  • Een opbrengstanalyse
  • Een toegesneden stappenplan inclusief doorlooptijd
  • Een kostenraming van de gewenste oplossing

 

De volgende Quick Scans zijn beschikbaar:

  • Autofiscale wet- en regelgeving
  • Privacy
  • Aanpak verandertrajecten
  • Mobiliteit
  • Agile project- en programmamanagement