Maak uw organisatie flexibeler

Uw klanten verwachten dat u voortdurend inspeelt op de veranderingen van hun wensen. En uw concurrenten zitten ook niet stil. Dit stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van uw organisatie en uw systemen. Daarbij veranderen de IT-mogelijkheden.

De ervaring leert dat de bestaande IT- en telematicasystemen veel mogelijkheden hebben en dat, net als bij elk systeem, er slechts beperkt gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheden. De bestaande systemen kunnen wellicht opnieuw geoptimaliseerd worden. Onze ervaring is dat tegen geringe kosten en met een korte doorlooptijd nieuwe inzichten of rapportages ontsloten kunnen worden.

Symplera analyseert de wensen en de mogelijkheden van de bestaande situatie. Vervolgens levert Symplera een aantal gerichte adviezen. U ontvangt:

  • Een toegesneden plan van aanpak
  • Een kostenraming en doorlooptijd