In slechts vijf stappen naar resultaat

Onderstaand stappenplan is van toepassing voor die organisaties die overwegen hun organisatie productiever, slagvaardiger, duurzamer en sluitender te laten opereren door middel van telematica:

Stap 1 Inventarisatie:
Hoe lopen uw werkprocessen nu en in welke mate kan telematica uw organisatie ondersteunen. De Symplera Quick Scan is hiervoor een elegant instrument.

Stap 2 Aanpak:
Formuleer een methode die aansluit op uw werkprocessen binnen een aantal door u geformuleerde uitgangspunten. Maak een voorselectie van uw leveranciers. De adviseurs van Symplera staan u bij met Consultancy

Stap 3 Bijvangst:
Identificeer mogelijke extra benefits van een sluitend systeem zoals verbeterd rijgedrag, eenvoudigere administratie en duurzaamheid.

Stap 4 Doen!:
Neem het besluit en betrek de medezeggenschapsraad in uw voorgenomen besluit. Symplera heeft ruime ervaring met ondersteuning van besluitvorming.

Stap 5 Communiceer en evalueer:
Informeer medewerkers en leidinggevenden over de afspraken, doelstellingen en processen. De Symplera-consultants ondersteunen u met communicatieadviezen. Zorg voor een periodieke evaluatie om de oplossing blijvend te optimaliseren en actueel te houden.